„Лице в лице” – печатена верзија – годишна претплата

600 ден

Со оваа претплата на вашата адреса ќе ви го доставиме актуелниот и следните 5 броја на списанието „Лице в лице”. Списанието има вкупно 6 изданија во текот на една година.

Во оваа вонредна ситуација, продавачите на „Лице в лице“ не се на своите работни места, од разбирливи, превентивни причини. Затоа токму вашата поддршка, особено сега, им е повеќе од потребна.

Со секоја нарачка на списанието, половина од сумата ќе биде искористена во набавка на производи за продавачите на „Лице в лице“. Списанието е испечатено на рециклирана хартија, на 64 страници во боја.

„Лице в лице” – печатена верзија – годишна претплата

600 ден