Емпатијата почнува да се развива во текот на детството и адолесценцијата и ја обликуваат низа фактори - генетика, темперамент, контекст и околина. Иако ја имаме како предиспозиција, за нејзин развој треба да се вложи труд. И бебињата покажуваат емпатија Емоционалната емпатија...