Дезинформациите на социјалните мрежи се шират со 70 отсто поголема веројатност, отколку самата вистина, а на вистинските стории им треба шестпати повеќе време, отколку на лажните, за да стигнат до публиката Марина Тунева  „Пандемијата ја предизвика 5G мрежата“, „децата се имуни...