ИНТЕРВЈУ СО ПЕДИЈАТАРОТ Д-Р ЃОРЃИ ПАСКАЛОВ - ГОГО Ве­лат дека секој човек игра важна улога во испишувањето на историјата на светот. Водејќи се од ова и од познатата констатација „Светот останува на младите“, несомнена е улогата на пе­ди­ја­три­те за одржување...