Локално произведената храна е највкусна и најсвежа, па употребувајќи ја придонесувам  и кон одржливо земјоделство и економски развој. Поддршката на мали локални органски фарми и производители за мене секогаш е на прво место Одржливата исхрана денес се чини е прилично...