Моето искуство како волонтер во село во Словенија, работејќи со луѓе со попреченост, ме на­те­ра да се потсетам на коренот, суштината што значи да се биде човек и како сите треба да гледаме ед­ни на други - со чистина...