По­ми­наa петнаесет месеци од првиот случај на ковид-19, а светот сè уште не успеа да се соочи со но­во­на­мет­на­ти­те правила и потреби. Последиците се огромни – загубени животи, но и фи­нан­си­ска криза што ја доживува речиси секое семејство. Аген­ци­ја за...
Иднината во време на пандемија може да се поима како глобално нишало, кое нè испречува пред еден или друг крај на ист проблем. И покрај диверзитетот и неопределеноста на самиот концепт – иднина, таа е неопходен дел од нашето...