Селектирањето нѐ тера да размислуваме посериозно за количината ѓубре што ја создаваме и за тоа каде завршува. Нашата крајна цел не е само да поттикнеме селектирање, туку и да ја намалиме на минимум количината отпад што ја создаваме Еден од...
Изминатава година престанавме да разговараме за тренинзи, натпревари, семинари, кампови, работилници за млади, затоа што во оној облик на кој сме навикнале да ги правиме, веќе ги нема. Одеднаш станавме свесни за менталното здравје на младите, за прилагодувањето на...
По­ми­наa петнаесет месеци од првиот случај на ковид-19, а светот сè уште не успеа да се соочи со но­во­на­мет­на­ти­те правила и потреби. Последиците се огромни – загубени животи, но и фи­нан­си­ска криза што ја доживува речиси секое семејство. Аген­ци­ја за...
Иднината во време на пандемија може да се поима како глобално нишало, кое нè испречува пред еден или друг крај на ист проблем. И покрај диверзитетот и неопределеноста на самиот концепт – иднина, таа е неопходен дел од нашето...