Кој е Цветко? Тоа е замислен лик на млад ентузијаст на кој ботаниката му е пасија. Се роди во годината за која најмалку сакаме да зборуваме. Но, што е тој? Идеја или олицетворение на пасија? Цве­тко е носител на важна...