Пчиња, река што извира во соседна Србија и по својот пат, до крајната дестинација Вардар, поминува еден сосема обичен пат – низ села, долини, планини. На овој пат, сепак, има едно мало необично место. Реката спокојно поминува, но над...