Ивана Маринчек За жал, за менталното здравје најчесто зборуваме само кога го ставаме во контекст на ментална болест, а не како составен дел од вкупната добросостојба на човековото живеење „Здравје е состојба на целосна физичка, ментална и социјална добросостојба, а не...
Во година полна со предизвици, која нѐ задржува да останеме дома со цел да го заштитиме сопственото здравје и здравјето на блиските, решивме да му дадеме друга боја на секојдневието и ги поканивме децата до 12 години да креираат...
ДА СЕ АКТИВИРАМЕ ЗА ДА ПРОМЕНИМЕ Секој од нас може да направи промена и да придонесе кон поеднакво општество. Зачленувањето на оваа веб-платформа и порастот на оваа заедница значи чекор поблиску кон оваа намера. Со оваа инвестиција од 600 денари...
„Сегашната мапа на светот ни дава ваква слика: Луѓето се турнати, збиени на јужниот пол, околу прагот на сиромаштија, а целото богатство е на северниот пол, каде што имаме милионски заработки. И во пандемијата, милиони луѓе останаа без работа,...
BLOG AMBASSADOR CLEMENS KOJA, HEAD OF OSCE MISSION TO SKOPJE I am saying this as I believe that if we want to trigger major societal changes, we have to start from changing ourselves. Gender equality is a necessary foundation for more...
БЛОГ НА СТРАНЕЦ: АМБАСАДОР КЛЕМЕНС КОЈА, ШЕФ НА МИСИЈАТА НА ОБСЕ ВО СКОПЈЕ Ако сакаме да предизвикаме големи општествени промени, треба да почнеме да се менуваме самите себе. Родовата еднаквост е неопходна основа за помирни и попросперитетни заедници. За жал, ситуацијата...
Социјалните мрежи кои нè поврзуваат, исто така нè дефокусираат, монетаризираат, разделуваат, контролираат, манипулираат и поларизираат
Менување на начинот на размислување е клучен во разбирањето и комуникацијата со луѓе со различни вредности, искуства и верувања. Шведски експериментален модел ги истражува начините на кој се прави ова, креирајќи вештини кај учениците кои понатаму се корисни за...
„По Караорманските ридови, на патот за Дебар, во Малесијата, змијулесто се пробиваат Глобочичките води. Акумулацијата, што ја снабдува хидроцентралата Глобочица, достигнува длабочина и до 80 метри. А, таму на дното, го чува она што некогаш беше село. Некогаш дом...