. Басташиќ и Бужаровска се писателки, чиишто книги претходните години стигнаа до ши­ро­ка­та книжевна публика и до недвосмислени пофалби од критиката, но и писателки што на сво­и­те јавни настапи укажуваат на многубројните аномалии на општеството во кое живееме. Во...
Читајте им на вашите деца! Фотографии: Томислав Георгиев Социјалните медиуми се секојдневие на речиси повеќе од половина од светската популација, велат наодите од истражувањaта на провајдерите за податоци на пазарот и за потрошувачите „Statista.com“. Бројот значително расте(л) паралелно со порастот на...